لینک خرید فایل مسئولیت پذیری در خانواده

همچنان که در جامعه ای بزرگ مسؤولیتها کارساز است و انجام درست آن جامعه را سامان می بخشد. در خانواده هم احساس مسؤولیت و انجام درست و به موقع آن خانواده را که جامعمسئولیت پذیری در خانواده|1563373|ne|مسئولیت پذیری,خانواده,پدر,مادر,فرزندان,حس مسئولیت,احساس مسئولیت
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مسئولیت پذیری در خانواده آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

همچنان که در جامعه ای بزرگ مسؤولیتها کارساز است و انجام درست آن جامعه را سامان می بخشد. در خانواده هم احساس مسؤولیت و انجام درست و به موقع آن خانواده را که جامعه ای کوچک و مقدس به شمار می رود. به سوی فلاح و رستگاری رهنمون می گردد. برای رسیدن به این مهم در آغاز باید جایگاه افراد مشخص شود؛ چون مسؤولیت زمانی معنا می یابد که وظیفه و جایگاه فرد مسؤول مشخص شده باشد. همان طور که هیچ فردی بدون وظیفه نیست، هیچ یکی از افراد هم همۀ وظایف را ندارند. دوم این که باید مسؤولیتها تقسیم شود.

این محصول با فرمت ورد و در 22 صفحه ارایه شده است.