لینک خرید فایل بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر

بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر در این پایان نامه به بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیربررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر|42077354|ne|انواع مدل های فرهنگ سازمانی,مقایسه مدل های فرهنگ سازمانی,مدل های رایج فرهنگ سازمانی,پایان نامه مدل های فرهنگ سازمانی,مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی,مدل های مسئولیت اجتماعی,پایان نامه مسئولیت پذیری اجتماعی,تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر

در این پایان نامه به بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات100
حجم199/369 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

در این پایان نامه علاوه بر مفهومی فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی به تشریح نظریه های و کارکردهای آنها می پردازیم و پس از آن به بررسی مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی خواهیم پرداخت و در آخر تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد نظر قرار می گیرد.

چکیده:
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به رشد و توسعه خدمات بهتر به مشتریان، تشویق کارکنان به همکاری بیش تر و بهتر در سازمان و گسترش سطح رضایت مندی جامعه از سازمان منتهی می شود و در نتیجه به بقا و رشد سازمان کمک می کند. احساس مسئولیت اجتماعی زمانی شکل می گیرد که افراد و سازمان ها از باورها و نگرش هایی که آنها را به سمت و سوی فداکردن بخشی از درآمد کوتاه مدت برای جامعه بدون دریافت اولیه بازده ظاهری وادار کند، برخوردار باشند. علاوه بر این فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها میباشد. بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان ها تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از
تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد.(شاین، 1383).

در این نوشتار مروری بر مطالعات پیشین در مورد فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی انجام خواهد شد. همچنین ویژگی ها، کاربرد ها ، نعاریف مختلف از نظر صاحب اندیشان، مفروضات و مدل های هر یک از این دو متغیر بررسی شده و در نهایت تحقیقات پیشین در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه قرار خواهدگرفت تا اینکه مشخص شود در این زمینه چه مطالعاتی صورت گرفته و بر همین مبنا مدل پیشنهادی تحقیق تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است مطالب این نوشتار در قالب سه بخش فرهنگ سازمانی ، مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تنظیم شده است.

در این پایان نامه به بررسی کاربردها و مدل های فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری با تاکید بر رابطه این دو متغیر می پردازیم.

مقدمه
امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدي روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهاي اقتصادي و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهاي اخلاقی و هم ارزشهاي مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی براي خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس ، 2000). باربارا در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود براي اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994). لازم است که یک مدیر بداند چه کاري از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا ، 1991).

مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگري و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادي تلاش کردند تا چارچوبهاي نظري را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاري، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادي دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان ، 2006).

يك سازمان همانند يك فرد داراي شخصيت است، شخصيتي كه داراي ويژگي هاي انعطاف پذيري، محافظه كاري و نوآوري و... است. در سازمان كاركنان نسبت به يك الگوي خاص رفتاري با هم توافق مي كنند و اين همان فرهنگ سازماني است. لذا، از آنجا كه در هر سازماني، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شيوه ی فهم و معني بخشيدن به رويدادها را نشان مي دهد، از فرهنگ سازماني مي توان به عنوان يك اهرم قدرتمند براي هدايت و تقويت رفتار سازماني استفاده نمود. به هر حال بالندگي سازمان به عنوان يك فرايند برنامه ريزي شده، با دگرگوني فرهنگ سازماني برابر مي باشد و هر گونه تغييرات و دگرگوني در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازماني، موثر واقع نمي شود . در نهايت بايد گفت كه تحقق اهداف سازماني بستگي به عواملي از جمله فرهنگ سازماني حاكم بر نيروي انساني دارد . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امكان خشنودي اعضاء آن، بر مديران است تا فرهنگ سازماني را شناخته و بر نحوه ی تاثير آن بر سازمان آگاهي داشته باشند(فرهنگی،1380).

علاوه بر این فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها میباشد. بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان ها تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد.(شاین، 1383). با مطالعه فرهنگ سازمانی می توان به علل کامیابی و یا شکست سازمان پی برد و از سوی دیگر چون فرهنگ سازمانی اثر مهمی بر روی رفتار افراد سازمان دارد و نیز به علت این که بخش پیچیده ای از ارزش ها را شامل می شود و این ارزش ها بر نحوه نگرش و نهایتا رفتار افراد در محیط کاری موثر خواهد بود، می تواند عامل مهم در کنترل سازمانی به شمار آید(طوسی 1372).

فهرست مطالب
2-1- مقدمه: 5
بخش اول:مسئولیت پذیری اجتماعی 7
2-2-1 مقدمه 7
2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی 8
2-2-3- نظریات مسئولیت اجتماعی 11
2-2-4- تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی 13
2-2-4-1- مسئولیت اجتماعی در سال های 1950 تا 1960 16
2-2-4-2- سال های 1970 تا 1980 20
2-2-4-3- 1990 به بعد 27
سیر تکامل CSR 33
2-2-5- آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان 33
افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن 33
التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان 34
افزایش درآمد، سود آوری و بهبود مزیت رقابتی 34
استفاده از مزایای چندگانگی 35
کاهش هزینه های ناشی از کنترل 36
بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات 36
افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان 37
2-2-6- عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی 38
2-2-7- حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی 38
2-2-8- شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان 39
جدول 2-1) شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح دنیا بر گرفته از سایت اخلاقیات و کسب و کار 40
2-2-9- مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی 40
2-2-9-1- فلمینگ در سال 2002 مسئولیت اجتماعی را دارای 4 بعد دانسته است که شامل: 41
2-2-9-2- مدل ریچارد هیکس: 42
2-2-9-3- مدل 4 بخشی کارول 43
2-2-9-4- مدل دنیسون 44
2-2-9-5- مدل ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی 44
2-2-9-6- مدل بارکر 45
2-2-9-7- مدل پورتر و کرامر 45
2-2-9-8- مدل وود 45
2-2-9-9- مدل مارک اورلیخی 46
2-2-9-10- مدل هاپکینز 46
2-2-9-11- مدل چامیلا پریرا 47
2-2-9-12- مدل 3C-SR 47
بخش دوم:فرهنگ سازمانی 48
2-3-1- مقدمه 49
2-3-2- تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی 50
جدول 2-2- تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی 60
2-3-3- تاریخچه فرهنگ سازمانی: 61
جرارد هنریک هافستد 63
2-3-4- ویژگی ها و کارکرد های فرهنگ سازمانی 64
2-3-4-1- ویژگی های فرهنگ سازمانی 64
2-3-4-2- کارکرد های فرهنگ سازمانی 67
2-3-5- آثار فرهنگ سازمانی 69
2-3-6- مفروضات فرهنگ سازمانی: 70
2-3-7- مدل های فرهنگ سازمانی 72
2-3-7-1- مدل هریسون- هندی 72
2-3-7-2- مدل شاین 72
2-3-7-3- مدل شولز 73
2-3-7-4- مدل کویین و مک گرات 74
2-3-7-5- مدل دنیسون 74
2-3-7-6- مدل رابینز 74
2-3-7-7- مدل هافستد 75
2-3-7-8- مدل کوئین و روربا 76
2-3-7-9- مدل تطبیقی کوفای و همکاران 77
2-3-7-10- مدل اوریلی و کالدول 77
بخش سوم:تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی 79
2-4-1- مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی 80
2-4-2- مدل تحقیق 82
منابع"